е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-7 / 26.7.2016 г.

"Изработване на проект за общ устройствен план на община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение мип (1).pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява мип2.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 1.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище_Министерство на културата.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище_РИОСВ.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Задание_ОУПО_Кресна.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 05.10.2016 г. / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 от УП.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 от оуп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Коментар: Протокол №3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 оуп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Коментар: Доклад на комисията до кмета
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад оуп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 83/2911.2016 г. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Коментар: Решение за класиране на участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение оуп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 27.12.2016 г. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Коментар: плик 1 на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Docs.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 27.12.2016 г. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Коментар: техническа оферта на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tech.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 27.12.2016 г. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo predlojenie.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 447/27.12.2016 г. / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Коментар: договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оуп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 06.01.2017 г. / 6.1.2017 г.

Публикувано на: 06.01.2017 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 09.01.2017 г. / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: потвърждение на аоп и европейски вестник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) потвърждение от аоп за публикувано обявление за възл..pdf 28.11.2021 г.