е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 18.11.2014 г.

„Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scanned-image-10.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po dogovor.pdf 25.1.2021 г.

Гаранции № 5 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie SMR MBAL.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 10.6.2015 г.

Публикувано на: 10.06.2015 г.
Коментар: Договор със Ситистрой-2000
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - SMR - Sitistroi.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 3.11.2015 г.

Публикувано на: 03.11.2015 г.
Коментар: Плащане по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane MBAL.pdf 25.1.2021 г.