е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-21 / 12.1.2017 г.

Извършване на независим финансов одит по време на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обява № 1. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacya.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciya.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 4. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop. informaciya.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 6. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 7. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 8. / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 11.11 Доклад за фактически констатации.doc 22.1.2021 г.

Други документи № 9.Съобщение за прекратяване на обществена поръчка / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie za prekratqvane.pdf 22.1.2021 г.