е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-5

Осигуряване на външни експерти за участие в оценителни комисии за целите на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона по НАТУРА 2000 BG0000209 „Пирин”/защитена територия „Национален парк Пирин”.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл20 ал3 от ЗОП № 1 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Prilozenie_1_Tehnicheska specifikacia.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Zaiavlenie za uchastie.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Prilozenia_Obrazci_na_Dokumenti_kam_Obiavata.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Metodika vunshni eksperti.docx 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 6 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за подготовка на документация.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 7 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл20 ал3 от ЗОП № 8 / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срока.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 9 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 3 Осигуряване на външни експерти за участие в оценителни комисии.pdf 24.1.2021 г.