е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-9 / 21.6.2019 г.

"Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Документация з аучастие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq s9.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: ПИП Лом
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 24.24_PIP_LOM_Ver.7.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s9_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s9.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS S9.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_inj_kompostirashta.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_Lom__inj_kompostirashta.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: хидроложки доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) хидроложки доклад.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: ПУП КИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУП КИ.zip 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq s9.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_Prekrat_S_9.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavl_vazl_por_S_9.pdf 7.5.2021 г.