е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-22 / 9.9.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява по чл.20 ал.3 ЗОП s.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана Обява за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява АОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация за участие в ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци покриви 2019.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Проектна договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ремонт сгради.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Босилково
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Босилково.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Велислав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Велислав.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Грозден.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Дъбовица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Дъбовица.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Завет
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Завет.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Камчия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Камчия.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 13 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Климаш
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Климаш.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 14 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Лозарево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Лозарево.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 15 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Подвис
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Подвис.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 16 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Пчелин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Пчелин.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 17 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Прилеп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Прилеп.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 18 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Славянци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Славянци.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 19 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Сунгурларе
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Сунгурларе.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 20 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект Черница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП Черница.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 21 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образец на КСС по ОП № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 1_KSS .xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 22 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образец на КСС по ОП № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 2_KSS Lozarevo.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 23 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образец на КСС по ОП № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 3_KSS Klimash.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 24 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образец на КСС по ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 4_KSS.xlsx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 25 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образец на КСС по ОП № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 5_KCC ДГ с.Грозден.xlsx 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 26 / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1sign.pdf 15.1.2021 г.

Решение за прекратяване на ОП № 27 / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на ОП1.pdf 15.1.2021 г.