е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-16 / 27.9.2019 г.

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019 /2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто - договор.doc 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: решение зимно
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решениe.pdf 20.6.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (2).pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 zimno.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение30102019153933.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 зимно.docx 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение зимно.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img9ED6.pdf 20.6.2021 г.