е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-8 / 30.8.2019 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово" Обособена позиция №2 "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 30.7.2021 г.

Методика за оценка № 5 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Образци на документи № 6 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Болярово улици 2ОП в.01.doc 30.7.2021 г.

Образци на документи № 7 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Примерен образец надписване оферта Болярово улици 2ОП в.01.doc 30.7.2021 г.

Образци на документи № 8 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор Болярово улици 2ОП в.01.doc 30.7.2021 г.

КСС № 9 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 9.1.КСС улици_град_ОП1.xls 30.7.2021 г.

КСС № 10 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 9.2.КСС улици_села_ ОП2.xls 30.7.2021 г.

Технически проект № 11 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект - Част 1 - Болярово.rar 30.7.2021 г.

Технически проект № 12 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект - Част 2 - села.rar 30.7.2021 г.

Образци на документи № 13 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 15.1.2020 г.

Публикувано на: 15.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 17 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 18 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 19 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 20 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 4.pdf 30.7.2021 г.

Решение № 21 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 22 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf 30.7.2021 г.