е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-25 / 26.11.2019 г.

00384-2019-0018 "Доставка на горива за МПС, за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители с бюджетни средства", по две позиции: Обособена позиция №1: "Дизелово гориво" и Обособена позиция №2: "Безоловен бензин А95Н, газ пропан-бутан".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Обособена позиция №2.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 4 / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.