е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 7.12.2016 г.

Доставка на техническо оборудване за нуждите на Профилирана Гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница по модул "Оптимизация на училищната мрежа" по национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2016 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

№ /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 30.7.2021 г.

Други документи № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikaciq.docx 30.7.2021 г.

Покана за участие № 42-01-170/07.12.2016 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva-3.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-95/09.12.2016 / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Разяснение отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения оп22.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 dоставка компютри.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 доставка компютри.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с пиложени компютри_cor.pdf 30.7.2021 г.