е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 2 / 28.11.2014 г.

Извършване на СМР за обект:"Реконструкция на улична мрежа в с.Краище, общ.Белица

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: