е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-121 / 29.8.2016 г.

Ремонт на улици ,доставка и монтаж на пътни знаци за ОПМ и вътрешна улична мрежа на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2018 г.
Файлове актуални към: 21.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 29.8.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ремонт на улици.rar 21.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 8.9.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за прекратяване.jpg 21.1.2018 г.