е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-30 / 5.3.2020 г.

ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА "ДОМ НА ОФИЦЕРА" ЗА "МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС" - НИКOПОЛ", В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН - ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1" ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" ЕТАП 2, ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 12-30 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekt_chasti.rar 20.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-30 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 12-30 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-30 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация обява05032020151101.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-30 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-30 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол красива българия07042020152744.pdf 20.1.2021 г.