е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-5 / 3.6.2019 г.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технически спецификации 1000 (2).docx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика за оценка.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец Проект Договор 1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация водопровод Сливница- 2 обособени позиции.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiav.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zagl.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП №1.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП №2.rar 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.docx 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: ситуация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 situacia.rar 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.7.2019 г.

Публикувано на: 25.07.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол сливница.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ сливница.doc 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 4 ценови.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: доклад от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_Komisia.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 водопровод Сливница.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение избор изпълнител.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgEDD7.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgC2FB.pdf 28.11.2021 г.