е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 7.8.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти за детски, социални заведения и по проект "Осигуряване на топъл обяд" на територията на Община Бяла "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 377/16.08.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 25.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4. / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 56/10.10.2018г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 419 от 18.09.2018 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 419 от 18.09.2018 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 419 от 18.09.2018 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 484/19.10.2018г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 485/19.10.2018г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП2.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 10. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 486/19.10.2018г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП3.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 487/19.10.2018г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП4.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 12. / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 530/16.11.2018г. за изменение на влязло в сила Решение № РД 0700 - 484/19.10.2018г. за определяне на изпълнител за ОП № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 2 за ОП 1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-194/22.11.2018г. за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него ОП2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-195/22.11.2018г. за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него ОП 3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-196/22.11.2018г. за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него ОП4.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 16. / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № 2400 - 695/26.11.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -201/04.12.2018г. за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 18. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 721/07.12.2018г. за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 19. / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 114/12.02.2020г. за приключване на договора за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП4.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 20. / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 115/12.02.2020г. за приключване на договора за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 21. / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 157/26.02.2020г. за приключване на договора за ОП № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 22. / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 342/26.05.2020г. за приключване на договор за ОП №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП3.pdf 25.1.2021 г.