е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-17 / 30.7.2015 г.

Строително-монтажни работи за изграждане на детски площадки по две обособени позиции на територията на община Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237323638
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване № 14 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Коментар: Решение 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovorqne.pdf 24.1.2021 г.

Покана за участие № 26-00-1354 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Коментар: окана за участие в процедура на договаряне без обявление Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2 pokana.doc 24.1.2021 г.

Покана за участие № 26-00-1355 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Коментар: Покана за участие в процедура на договаряне без обявление Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana(1).doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Протокол от договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ProtDogov1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Протокол от договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protDog2 .pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Решение за обявяване на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Договор с избрания изпълнител - обособ. позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor2.PDF 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Договор с избрания изпълнител - обособ. позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor1.PDF 24.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-167 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор до АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info-dog.pdf 24.1.2021 г.