е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-2 / 9.6.2017 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема от квотата на Община Лом по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Общинска транспортна схема - Лом-Станево - Лом; Обособена позиция №2 - Общинска транспортна схема - Лом-Добри дол - Лом.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Obrazci_transport_lom.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt na dogovor_transport_Lom.docx 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Съобщение - удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 9 / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Коментар: Договор № 184
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 184.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Коментар: Договор № 185
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 185.pdf 7.5.2021 г.