е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-63 / 12.1.2018 г.

,,Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и доставка на хранителни продукти по проект ,,Осигуряване на топъл обяд в Община Карнобат" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. ,,Осигуряване на топъл обяд"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za otkrivane na procedurata.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 5. / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Razyasnenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 6. / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 10. / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 11. / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнители.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 22.1.2021 г.