е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-18 / 6.6.2017 г.

Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка № / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Образци № / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.6.2021 г.

Други документи № / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедурата.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 14.7.2017 г.

Публикувано на: 14.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на процедурата.pdf 20.6.2021 г.