е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-18 / 16.9.2019 г.

"Доставка на мебели и обзавеждане за нуждите на проект "Патронажна грижа в Община Лом" с Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0034, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_18_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_18.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_18_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikaciq_D_18.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_D_18.zip 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otvarjane_ceni_D_18_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_18_.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_228.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_18.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 2.1.2020 г.

Публикувано на: 02.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_D_18_.pdf 7.5.2021 г.