е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-29 / 17.11.2017 г.

"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка (1).pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 21.1.2021 г.

Образци № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрутни разписания.rar 21.1.2021 г.

Протокол № / 11.1.2018 г.

Публикувано на: 11.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор № / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 4.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 3.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 3.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 4.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 21.1.2021 г.