е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 10-ПД-2018 / 27.7.2018 г.

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Белослав до инсталация за третиране"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Решение/27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Документация/27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сметосъбиране 1.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Документация/27.07.2018г .
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация_.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация/27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спецификация.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор/27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Образец на ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП_ПД.doc 18.1.2021 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana_prqko dogovaryane_uchatnici.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прокол_1-09_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Протокол от преговори/09.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прокол_Технокар_09_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Протокол от преговори/09.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прокол_Беласко 09_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прокол_2_09_08_2018_001.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_чл_67.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Решение за класиране/09.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 22-09_08_2018.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Договор/11.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogowor.pdf 18.1.2021 г.