е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-4 / 19.7.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строителен надзор при извършване на дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Образци на документи № 3 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Оферта.doc 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 4 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №РД-5-396 от дата 13.08.2019 г. за класиране на участниците.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА МАКС ЕР КОНСУЛТ ЕООД.pdf 19.5.2021 г.