е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-23/4/ / 25.6.2018 г.

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, община Роман -зелени площи по ул."Малък Искър":

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KC.xls 28.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Paz.kons._PLOSHTI.doc 28.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 спесификации.rar 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 5 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферти.pdf 28.1.2021 г.