е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 04-ПС-2017 / 12.6.2017 г.

"Изграждане на нов водопровод с.Разделна, Част юг, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП-ВиК NEW - Разделна.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация_ dtt last edition.docx 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТИ - Разделна Водопровод нов квартал.rar 22.1.2021 г.

Решение № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Решение №8/12.06.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ_ЗА_ОТКРИВАНЕ_НА_ПРОЦЕДУРА.pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Разделна.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Водопровод Разделна юг - dtt last edition.docx 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за строеж.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КСС Разделна част Юг вода final.xlsx 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване свх. № 04-ПС-2017-(1) от 21.06.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 1 _ВиК Разделна NEW.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване с вх. 04-ПС-2017-/3/ от 27.06.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 2_ВиК Разделна NEW.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 24112017_0002.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад(1).pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 1-качен на 01.12.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 - качен на 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2(4).pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 3- качен на 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_3(1).pdf 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците- качено на 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_23.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Договор/13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Тех.пердолжение към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо_предложение_1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Ценово предложение към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово_преложение_.pdf 22.1.2021 г.