е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-141 / 17.1.2020 г.

"Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Изграждане на Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" , УПИ I, кв. 16 по плана на с. Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация спорт.rar 18.1.2021 г.

Протокол № 2 / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol po chl. 67, al. 2 PPZOP.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol po chl. 67, al. 2 PPZOP_.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 4 / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_KU_sport_prqko dogovarqne.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 5 / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиане железено.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Железено.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 7 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Железено.pdf 18.1.2021 г.