е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-85 / 9.10.2018 г.

"Реконструкция на ул. "Граф Игнатиев" и кръстовище, заключено между улици "Димитър Полянов", "Алекси Денев", "Граф Игнатиев" и "Димитър Благоев", гр. Карнобат".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение № 1. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация № 3. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Образци № 4. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci Graf Ignatiev.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 5. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 16.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 16.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 7. / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение № 2.pdf 16.1.2021 г.

Образци № 9. / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Образец на КСС към ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на КСС към ценово предложение.docx 16.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 10. / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Разяснение № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 3.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 11. / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 12. / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 13. / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.57.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 14. / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 15. / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: Решение № РД 47 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 47 за избор на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Договор с Пътстрой Бургас ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Patstroy Burgas.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 17. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie za vazlozhena porachka.pdf 16.1.2021 г.