е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 13.2.2020 г.

Упражняване на авторски надзор на обект: "Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Покана № 1. / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 7000 - 182/17.02.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 2. / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3. / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.docx 18.5.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 4. / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 134/28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 18.5.2021 г.

Договор № 5. / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-43/06.03.2020г. и приложенията към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 18.5.2021 г.