е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-27 / 2.12.2019 г.

"Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява в АОП1.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за публикувана обява в АОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация за участие.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация- приложения автомобил2019.doc 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ ЕСФ Автомобил.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 8.1.2020 г.

Публикувано на: 08.01.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 15.1.2021 г.