е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-2 / 28.6.2018 г.

"Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specifikacia.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-58 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-2 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol ulici.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 103 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor STROIKONSULT.pdf 17.3.2021 г.