е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 16.6.2017 г.

"Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437303038
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.smet.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.smet.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация 2017.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Образец 5 - калкулации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 5 калкулации.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 16 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.smet.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqnenie.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № РЕШЕНИЕ 22 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Решение одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za promqna.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg na zapitvane.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol smet.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad smet.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 24 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 24.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.10.2017 г.

Публикувано на: 27.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.smet.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.10.2017 г.

Публикувано на: 27.10.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Smetosubirane_cor.rar 16.1.2021 г.