е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-7 / 8.7.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - архитектура.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - геодезия.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - ПБЗ.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част конструктивна.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-86 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie za porychka.pdf 17.3.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ВП-410 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl. promqna SN sport.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ОП-7 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za otkrivane na procedura.pdf 17.3.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ВП-505 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie ceni.pdf 17.3.2021 г.

Доклад № / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-515 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-191 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Wyzlovena SN sp ploshtadki.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 135 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SN spploshtadki.pdf 17.3.2021 г.