е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-9 / 18.8.2016 г.

"Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." - по обособени позиции: Обособена позция № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Ремонт на Средно Общообразователно Училище "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна" Обособена позция № 2: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на улици, гр.Кресна"; Обособена позция № 3: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: "Рехабилитация на общински пътища, Община Кресна";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № 6/18.08.2016 г. /

Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява по чл.20, ал.3.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kresna - консултантски услуги с 3 ОП.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Коментар: информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за обява.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) konsult.uslugi.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 8/26.08.2016 г. / 26.8.2016 г.

Публикувано на: 26.08.2016 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) консултантски услуги.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол комисия.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори консултантски услуги.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение оп1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение оп 3.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение оп1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение оп2.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение оп2.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение оп3.pdf 28.11.2021 г.