е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-14 / 10.4.2017 г.

"Ремонт на НЧ "Искра-1927 г."- с. Равна гора, находящ се в УПИ Х, кв. 20 по регулационния план на с. Равна гора" по проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 10.5.2017 г.

Публикувано на: 10.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.