е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 4.5.2015 г.

00384-2015-0009/04.05.2015 "Доставка на хранителни продукти по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Бяла Слатина" по Операция тип 3 2014BG05FMOP001-03.01" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на месни продукти, риба, млечни продукти, тестени изделия, плодове и зеленчуци, пакетирани храни, мазнини, подправки; Обособена позиция №2: Доставка на захарни изделия и преработени плодове и зеленчуци;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Тръжна документация-Трапезария.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za promqna.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 - obqd.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 11.6.2015 г.

Публикувано на: 11.06.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana-cenovi obqd.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол3.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 7 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-обяд.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 11 / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie -Luki, Inter.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-Obqd-Luki-OP-1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-Obqd-Luki-OP-2.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Коментар: плащания м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛЪКИ.xls 20.6.2021 г.

Гаранции № 12 / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: Гаранция изпълнение ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garanciq za izpulnenie - Luki - Topul obqd.docx 20.6.2021 г.

Гаранции № 13 / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: Гаранция изпълнение ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garanciq za izpulnenie - Luki - Topul obqd - op2.docx 20.6.2021 г.