е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-21 / 12.7.2016 г.

Събиране на оферти с обява №11/12.07.2016г. "Доставка на употребявана машина (надстройка) за ремонт на асфалтова настилка по технология "Печматик", за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.pechmatik-0.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 20.7.2016 г.

Публикувано на: 20.07.2016 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за оферти.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол(1).doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД печматик.doc 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Печматик.pdf 20.6.2021 г.