е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-3 / 12.1.2018 г.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiawlenie.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci el. energya.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Проекто-договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ел. енергия.doc 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol №1 ел енергия.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени- ел енергия.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за публичен жребий
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.jpg 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Промяна на решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROI.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Коментар: Обявление възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛ-Е-ВЪЗЛ.ПОРЪЧКА.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка на ел.енергия.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключен договор за възлагане на ОП № 16 / 12.8.2020 г.

Публикувано на: 12.08.2020 г.
Коментар: Информация за приключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф.изп дог ел енергия 2018.pdf 25.1.2021 г.