е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-28 / 10.3.2017 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: "Реконструкция и обновяване на материалната база на ПГССЛП, гр. Карнобат" по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020 г. процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение № 1. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.5.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.5.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 18.5.2021 г.

Образци № 4. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci PGSSLP.docx 18.5.2021 г.

Проект на договор № 4. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 5. / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 .pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6. / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 7. / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie cenovi oferti.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8. / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.5.2021 г.

Решение № 9. / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RD 469.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 18.5.2021 г.

Други документи № 11. / 7.11.2018 г.

Публикувано на: 07.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Мултиплекс Инженеринг.pdf 18.5.2021 г.