е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-27 / 4.6.2020 г.

Пазарна консултация с предмет: "Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на обекти на Община Дупница" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: "Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)" ; Обособена позиция № 2: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Покана за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Образец на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта за пазарна консултация (1).docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 тех. спец.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.