е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-127 / 30.8.2019 г.

"Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: "Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ"Св. Св. Кирил и Методий, УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение надзор спортна.pdf 9.5.2021 г.

Обявление № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление спортна.pdf 9.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 9.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени Железено .pdf 9.5.2021 г.

Протокол № 5 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 9.5.2021 г.

Протокол № 6 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 9.5.2021 г.

Доклад № 7 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 9.5.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Геодет Железено.pdf 9.5.2021 г.

Обявление № 10 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за скл. договор надзор Железено.pdf 9.5.2021 г.