е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-6 / 17.2.2016 г.

Изработване на детайлно инженерно-геоложко проучване за "Изследване склоновата устойчивост на наклонен терен в кв. Младеново - гр. Лом" като неразделна част от инвестиционен проект за обект: "Изграждане на социални жилища и открита спортна площадка в кв. Младеново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_inj_geologija.zip 7.5.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte_AOP.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 5 / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_27.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovor_AOP_Injproject.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_17_26.02.2016.docx 7.5.2021 г.

Други документи № 9 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Информация за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_prikl_dogovor_AOP.pdf 7.5.2021 г.