е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 25.2.2019 г.

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Авариен ремонт и частична реконструкция сграда на кметство с. Дюлино, община Бяла, област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 15/27.02.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Задание за проектиране, Образци за попълване, Оценка, Проект на договор)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 23.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Информация ID 9086131 за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4. / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД9100 - 16/05.03.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснение 1.zip 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5. / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 9100 - 17/06.03.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 2.pdf 23.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 6. / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 20/13.03.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 23.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 7. / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 -156/13.03.2019г. (ID 9086660| за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 23.1.2021 г.

Други документи № 8. / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Писмо изх. № РД 7000 - 197/20.03.2019г., относно изискване на допълнителни документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо допълнителни документи.pdf 23.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 9. / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 112/19.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 23.1.2021 г.

Договор № 10. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-89/08.04.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 23.1.2021 г.