е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОбП-1883 / 26.5.2016 г.

"СМР по проект "Красива България" на обект: Ремонт на здравен дом - с. Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva_SMR_PKB.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_kmet.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania procedura-ZOP_L.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1-Predstavqne uchastnik.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2-Dekl.97.5-54.1.2.7ZOP.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3-Dekl.97.5-54.3-5ZOP.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4-Dekl.66.1-podizpylnitel.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4a-Dekl.-syglasie podizpylniteli.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5-Spisuk stroitelstvo.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6-Spisuk tehn.lica.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7-Spisuk personal.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.8-Deklaraciq materiali.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.10-Lineen grafik.xls 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.11-Tehn.predlojenie.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.12-Cenovo predlojenie.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.13-Dekl.priemane na dogovora.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.9-Dekl.garancionni srokove.doc 27.1.2021 г.

КСС № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-Oferta 2016 Avren.xls 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектура1.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектура2.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ЕЛ.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка-енерг.ефективност.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПАБ.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБЗ.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка-ПБЗ.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SMR-proekt.doc 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq_SMR_PKB.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1_13.06.2016.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2_27.06.2016.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор смр красива българия0001.pdf 27.1.2021 г.