е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-13 / 3.11.2016 г.

"Превоз на пътници с обществен транспорт на територията на община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо аоп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн.сп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договора.docx 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved tr.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) IMG.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информ за удъл.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol prev.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor prev.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cena.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Коментар: техническа оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.oferta.pdf 28.11.2021 г.