е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-29 / 19.10.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1 И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ МРЕЖА В Ж.К. "БИСТРИЦА", ГР. ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530383831
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Част ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВОБД.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Част ВиК главен клон 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК 1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Част ВиК2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК 2.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Част ВиК 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК 3.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разр. за строеж.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 24.1.2021 г.

Решение за откриване № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie-40.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie klon 1 .pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Указание за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazanie za uchestie.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 1 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 4 Декларация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 7 Ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 5 Декларация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Приложение 7а - КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pril._7a_KSS_Dupnica.xls 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 3 Декларация условия на дог.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Образец 6 Декларация Чл.102_1_ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) t.sp.-ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛОН 1.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor Klon 1.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie .pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_20.11.2017.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_Цени.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_21.12.2017.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_10.01.2018_Final.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_22.01.2018.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 5 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 5 ot 05.02.2018 g.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl._vuzl.poruchka_kl.1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_klon_1.rar 24.1.2021 г.