е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 19.6.2017 г.

"Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 5 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дата 25.08.2017г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от дата 26.09.2017г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №48 от дата 02.10.2017г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №48 от дата 02.10.2017г..pdf 19.5.2021 г.