е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-31 / 14.4.2016 г.

"Доставка на сметосъбиращ камион, окомплектован с надстройка за нуждите на дейност "Чистота" при община Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-31 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 730117.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-31 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_k.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-31 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-31 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 730111.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-31 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване на процедура.pdf 21.6.2021 г.