е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 24.4.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул."Васил Левски", участък от пресичането с ул."Опълченска" до ул."Отец Паисий"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva V.Levski.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация В.ЛЕВСКИ.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dogovor.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 В. Левски ОП 4.rar 20.6.2021 г.

Други документи № / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ obqva.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.udulj.V. levski.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ул. Васил Левски.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения В.Левски.rar 20.6.2021 г.