е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-6 / 20.4.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ - МЕДКОВЕЦ) - АСПАРУХОВО - РАСОВО - /II-81/ И ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/ - ТРАЙКОВО - ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II-81/, ОБЩИНА ЛОМ" ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: OБЩИНСКИ ПЪТ MON 1132 /III - 114/ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ГРАНИЦА ОБЩ. (ЛОМ - МЕДКОВЕЦ) - АСПАРУХОВО - РАСОВО - /II-81/; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: OБЩИНСКИ ПЪТ MON 2136 /III - 114, ЛОМ - СТАЛИЙСКА МАХАЛА/ - ТРАЙКОВО - ЗАМФИР - ЛОМ, КВ. МЛАДЕНОВО - /II-81/, ОБЩИНА ЛОМ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s6.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s6.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq i metodika s6.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_SMR_putishta_Lom.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_SMR_putishta_Lom.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: КСС ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_OP1.xlsx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: КСС ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_OP2.xlsx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Приложения сканирани документи за ОП 1 и ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения-скан проекти.zip 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) s6.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 13 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 14 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Решение за изменение С_6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_za_izmenenie_S_6.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 s6.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otv-tseni.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 20 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Решение 50
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_50.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 21 / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl por S 6.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 291 OP 1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 290 OP 2.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 24 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за обществена поръчка ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) s6_pr_dog.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 25 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_S_6_2018.pdf 23.1.2021 г.