е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-104 / 30.8.2018 г.

"Доставка на специализирано кухненско обзавеждане" по проект "Създаване на общинско социално предприятие "Социални услуги - Ивайловград" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., посредством процедура на подбор на проекти с BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за доставка на оборудване за проект СП Ивайловград.doc 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 3 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ObYava_DOSTAVKA SP.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 4 / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Доставка СП Ивайловград.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка на оборудване.pdf 24.1.2021 г.